กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายมิถุนา ท้าวคำ
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างทั่วไป
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
นักการ