กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 31สค65
เนื้อหา
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ท่านนายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ท่านวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดลำปาง หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้แก่ อสม. ในเขตอำเภอสบปราบ โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน และได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ.