กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 20สค65 (โรคไม่ติดต่อ)
เนื้อหา
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน ณ วัดแม่ก๋ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยความร่วมมือในการดำเนินโครงการกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดย อาจารย์วาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้กล่าวถึงความเป็นมา และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทาง สบช โมเดลเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธ์ภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.