กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 20สค65 (EMS)
เนื้อหา
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ท่านนายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดลำปาง หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้แก่ อสม. ในเขตอำเภอวังเหนือ และในวันที่ 18 – 19 ได้มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดในเขตอำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปาน โดยโครงการนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน และได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปาน.