กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 4สค65
เนื้อหา
วันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2565 ท่านนายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร มอบหมายให้ ท่านวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดลำปาง หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้แก่ อสม.ในเขตอำเภอห้างฉัตรและอำเภอแม่ทะ โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน และได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่ทะ.