กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 28กค65
เนื้อหา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 2 อำเภอเมือง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน