กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 7กย65
เนื้อหา
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ โครงการงานสาธารณสุข (การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำกัญชา กัญชงและกระท่อม มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง เป้าหมายเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรชุมชน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.แจ้ห่ม อ.แม่เมาะ และ อ.เมืองปาน ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถเลือกใช้กัญชากัญชงและกระท่อมเพื่อสุขภาพได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริง วิทยากรโดย ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง และอาจารย์หมอพรหมมินทร์ สายนาคำ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 เครือข่ายแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการเกี่ยวกับกัญชากัญชงและกระท่อม จาก ฟาร์มเพชรลานนา, บุญปราณีคลินิกการแพทย์แผนไทย, บริษัท ไทยเจนพลัส จำกัด และบริษัท พันไมล์ กรีน 168 จำกัด.