กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 27กค65
เนื้อหา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก สมาคมกูภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน