โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รพ.สต.
บ้านห้วยเรียน
ชื่อกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านห้วยเรียน 2/2567
วันที่กิจกรรมเริ่มต้น
16 มกราคม 2567
วันที่กิจกรรมสิ้นสุด
16 มกราคม 2567
เนื้อหา
16 มกราคม 2567 งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เปิดบริการคลินิก 4 โรคหลัก คือ โรคเข่าเสื่อม โรคภูมิแพ้ โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต โรคไมเกรน โดยมีการให้บริการคลินิกข้อเข่าเสื่อมโดยการนวด ประคบและพอกเข่า ให้กับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรังและเป็นโรคเข่าเสื่อมในระดับปฐมภูมิ