กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กิจกรรมกองสาธารสุข
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข 20มีค66
เนื้อหา
วันที่ 20 มีนาคม 2566 ท่านนายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการงานสาธารณสุข กิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนางวิชนันท์ จุลบตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงาน และบรรยายในหัวข้อกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง โดยมีนายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด